Kurumsal


Tüketicilerin beklentilerini, modern teknoloji ile kalite ve fiyat
dengesini gözeterek karşılamak, helallik sağlık konusundan taviz
vermeksizin her zaman yeniliklerin gerçekleştiricisi olmaktır.
Yılet, kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelişmeyi ve toplam
kaliteyi hedefler. Yılet üretim birimlerini ülke geneline yaymıştır;
bu birimleri kurduğu bölgelerin tarımsal gelişimine katkıda bulunmayı,
bölge insanları için istihdam sağlamayı ve bu sayede erişebilecek
katma değeri oluştuğu yerde kullanmayı seçmiştir.